• KHÔNG THỂ THIẾU NHAU
    KHÔNG THỂ THIẾU NHAU
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
Núi Phu thê

About Us

We are based in a cosy spot of Bao Loc city, the heart of Lam Dong province. Our Tea Resort has a special charm that is able to captivate its guests upon their very first arrival.

See more

Services

Gallery

News

Tea Resort
SELFIE PHOTOS BEAUTIFUL AT TEA RESORT?
Tea Shop
TEA HOUSE – DOI DEP INDISPESABLE
Tea Resort
🍀SAFETY AIR INDICATOR, BAO LOC IS LIVING PLACE OF VIETNAM🍀
Tea Resort & Spa
❤️THE SLOW TOURISM EXPERIENCE❤️